Vandborg kirke

Romansk kor og skib med hvælv.
Senere tilbygget sakristi. Ud over døbefont, altertavle og prædikestol er der ingen udsmykning eller pynt, men rene hvide Vægflader.
På kirkens sydmur er i en af kvaderstenene udhugget et lille,  mærkeligt hoved.
Kirken er åben indenfor normal arbejdstid.

Præst og kirkebetjening

SOGNEPRÆST
Margrethe Bendtsen
Tlf. 97 83 63 26
E-mail: maw@km.dk

 

Personregistreringen foretages af:
Sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborgvej 108, Lomborg, 7620 Lemvig.
Tlf. nr. 97 88 90 11
E-mail: hbmi@km.dk

GRAVER OG KIRKETJENER
Brigitte Kjær Andersen
Tlf. nr. 24205606
E-mail: Vandborger@gmail.comORGANIST
Hanne Borg
tlf. 97 83 62 73

KIRKESANGER
Andreas Vejbæk

REGNSKABSFØRER (Udenfor menighedsrådet)
Britta Sunesen
tlf. 97 86 30 08
E-mail: blsu@km.dk

Send en mail til menighedsrådet: 8861@sogn.dk

 

Vandborg menighedsråd (fra sogn.dk)

Se gudstjenester og arrangementer i Vandborg sogn (fra sogn.dk)

Gudstjenester

Arrangementer