Rom kirke

Rom kirkes størrelse hænger sammen med, at den har været en herredskirke.
Den er indvendig bygget af glathuggede kvadre.
Kirkeklokken fra 1200-tallet er en sjældenhed, ligesom altersølvet og lysestagerne er det.
Udenfor er der en gravhøj, som mod sædvane ligger indenfor kirkegårdsdiget.
Kirken er åben ved henvendelse til graveren.

Rom kirkes egen hjemmeside: se her

Præst og kirkebetjening v. Rom kirke

Sognepræst
Henning Bjerg Mikkelsen
Lomborgvej 108, Lomborg
7620 Lemvig
tlf.97 88 90 11
hbmi@km.dk

Graver
Charlotte Toft Sunesen
Tlf. 29873312
E-mail: charlotte.sune@me.com


Organist
Ruth Warncke
Tlf. 97484140


Kirkesanger
Søren Langdahl Klitgaard
Tlf. 97832044 / 22783343

Kirkesanger
Vivi Bonne Bjerg

Regnskabsfører (udenfor menighedsrådet)
Anette Flyvholm
Tlf. 97831814
E-mail: alf@km.dk


Send en mail til menighedsrådet
: 8845@sogn.dk

Lomborg-Rom menighedsråd (fra sogn.dk)

Se gudstjenester og arrangementer i Rom sogn (fra sogn.dk)

Gudstjenester

Arrangementer