Ramme kirke

Den blytækte kirke, som ligger sydligt i byen, består af romansk kor og skib med sengotisk vesttårn.
I korhvælvet ses kalkmalede sengotiske bladslyng.
Alterbordet er prydet af en anselig tavle fra 1624, som er skænket af Anna Wind og Erik Skram til Rammegård.
Den romanske granitdøbefont har et sydtysk fad fra omkring 1575 med gengivelse af Habsburgernes våben.
Prædikestolen med sin himmel er fra samme tid som altertavlen.

Ramme kirkes egen hjemmeside: se her

Præst og kirkebetjening v. Ramme kirke

SOGNEPRÆST
Henning Bjerg Mikkelsen
Lomborgvej 108, Lomborg
7620 Lemvig
tlf.97 88 90 11
hbmi@km.dk


GRAVER
Arne Y. Andersen
tlf. 40118715
E-mail: rammekirke@gmail.com


KIRKETJENER
Betty Jensen 
tlf. 97 88 96 82

ORGANIST
Chr. Risgaard Thomsen
Tlf. 97 88 70 79


KIRKESANGER
Peder Herping
Tlf. 97 88 70 01

 

 

Send en mail til menighedsrådet: 8863@sogn.dk

 

Menighedsrådet i Dybe-Ramme (fra sogn.dk)

Se gudstjenester og arrangementer i Ramme sogn (fra sogn.dk)

Gudstjenester

Arrangementer