Møborg kirke

I våbenhuset står en gammel kiste fra 1621, som har været brugt til kirkens kostbarheder.
I koret er 4 store ligsten over Familien Sehested på Nr. Holmgård.
I altertavlen findes et alabastbillede fra 1400-tallet.
Et epitafium over præsten Jens Mortensen.
På kirkegården ligger folketingsmand Christen Aaberg begravet, død i 1897.

Pastoratets egen hjemmeside: Se her

Se kirkebladet for Bøvling-Flynder-Møborg-Nees: Klik her

Præst og kirkebetjening v. Møborg kirke

Sognepræst kbf.:
Ole Rasmussen
Bøvlingvej 15
7650 Bøvlingbjerg
Tlf. 97 88 50 05
E-mail:  olr@km.dk
Træffes ikke mandag


Sognepræst
Carsten Riis Jensen
Præstegårdsvænget 9
7660 Bækmarksbro
Tlf. 97 88 12 70
E-mail: crje@km.dk
Træffes ikke mandag

Graver
Martha Westh Pedersen
Tlf. 21915008
E-mail: moeborggraver@gmail.com


Organist:
Per Møller
e-mail: permoeller.struer@yahoo.com

Regnskabsfører (udenfor menighedsrådet)
Anette Flyvholm
Tlf. 97831814
E-mail: alf@km.dk


Send en mail til menighedsrådet:
8849@sogn.dk

Møborg-Nees menighedsråd (fra sogn.dk)

Se gudstjenester og arrangementer i Møborg sogn (fra sogn.dk)

Gudstjenester

Arrangementer