Lomborg kirke

På nordvæggen - med sit oprindelige romanske udseende - hænger et stort krucifiks, et såkaldt lægmandskors fra omkring 1300-tallet. Det har i den katolske tid formentlig været anvendt, når man "bar Kristus" i procession. 
Prædikestolen er fra begyndelsen af 1500-tallet.
Kirkens tårn er en senere tilbygning fra 1400-tallet.

Lomborg kirkes egen hjemmeside: se her

Præst og kirkebetjening v. Lomborg kirke

Sognepræst
Henning Bjerg Mikkelsen
Lomborgvej 108, Lomborg
7620 Lemvig
tlf.97 88 90 11
hbmi@km.dk


Graver
Bendt Pedersen 
tlf. 28940559
E-mail: bent_lomborg@hotmail.com


Organist
Ruth Warncke
Tlf. 97484140

Kirkesanger
Søren Langdahl Klitgaard
Tlf. 97832044 / 22783343

Kirkesanger
Vivi Bonne Bjerg

Regnskabsfører (udenfor menighedsrådet)
Anette Flyvholm
Tlf. 97831814
E-mail: alf@km.dk

 

 

Send en mail til menighedsrådet: 8845@sogn.dk

Lomborg-Rom menighedsråd (fra sogn.dk)

Se gudstjenester og arrangementer i Lomborg sogn (fra sogn.dk)

Gudstjenester

Arrangementer