Lemvig Valgmenighedskirke

Johanneskirken, der ligger højt i den vestlige bydel (stationsbyen), er bygget i 1883 af bygmester A Bentsen, Vallekilde og består af et ottekantet midtparti, hvorfra der udgår fire korte korsarme med gavle og skifertag og i midten et firkantet tårn.
Kirkens altertavle har et maleri fra 1889 af P. Møller: Kristus og Peter vandrende på søen.
Den romanske granitdøbefont har tidligere tilhørt Nørlem kirke.

Navne

PRÆST:
Hans Nørkjær
Kirkevej 4
7620 Lemvig
tlf. 97 82 00 52
E-mail: praest@lemvigvalgmenighed.dk
Træffes ikke fredag

Kirker i Lemvig provsti

Thyboroen kirke
Bøvling valgmenighedskirke
Bøvling kirke
Dybe kirke
Engbjerg kirke
Fabjerg kirke
Ferring kirke
Fjaltring kirke
Flynder kirke
Gudum kirke
Harboøre kirke
Heldum kirke
Hove kirke
Hygum kirke
Lemvig kirke
Lomborg kirke
Møborg kirke
Nees kirke
Nørlem kirke
Nørre Nissum kirke
Ramme kirke
Rom kirke
Tørring kirke
Trans kirke
Lemvig valgmenighedskirke
Vandborg kirke