Lemvig kirke

Kirken ligger midt på byens torv og har siden det 12. århundrede været centrum for befolkningens liv.
Under en gennemgribende restaurering i årene 1933-35 blev kirken udvidet og forsynet med kamtakkede gavle, ligesom tårnet fik sin karakteristiske løgkuppel. 
Det ældste inventar er døbefonten, som sikkert har været i kirken fra begyndelsen. 
Krucifikset i koret  og rokokoinventaret er fra ca. 1780.
Bodil Kaalunds udsmykning af alter,  prædikestol, orgelpulpitur, pulpitur i nordfløjen, syddøre og degnestolen har vakt stor opmærksomhed - arbejdet blev udført i perioden 1976 - 1988.
Palmesøndag 1999 fik kirken et nyt orgel bag den gamle facade. det er bygget af 
P. G. Andersen og Bruhn og har 30 stemmer. 

Lemvig kirke er totalrenoveret i 2011 - 2013.


Lemvigkirkernes egen hjemmeside:
klik her

Præster og kirkebetjening ved Lemvig kirke

Sognepræst Kbf.
Lisbeth Holm Filtenborg
Ydunslund 5
7620 Lemvig
tlf. 97 82 01 68
E-mail: lhf@km.dk

Sognepræst
Kim Eriksen
Frederiksgade 16
7620 Lemvig
Tlf. 21 30 39 03
E-mail: kje@km.dk

Kordegn
Jette Harpøth Stokholm
Tlf. 97820786
E-mail: jetst@km.dk


Kordegneassistent
Monica Kynde Hvas
Tlf. 97820786
E-mail: mokh@km.dk

Kirkegårdsleder
Anders Dolberg Clausen
Tlf. 20235321 / 60499277
E-mail: anders@lemvigkirkegaard.dk

Organist
Nina H. Davidsen
Tlf. 20359115
E-mail: ninadavidsen@outlook.dk

Kirketjener
Annette Fredbo
Tlf. 51370137
E-mail: annettefredbo@gmail.com

Pedel
Monika Kynde Hvas
Tlf. 97820786 / 40362387
E-mail: mokh@km.dk

Sognemedhjælper
Kirsten Vindum
Tlf. 23459492
E-mail: smh@lemvigkirkerne.dk


Send en mail til menighedsrådet: 8840@sogn.dk

Lemvig-Heldum menighedsråd (fra sogn.dk)

Se gudstjenester og arrangementer i Lemvig sogn (fra sogn.dk)

Arrangementer er fælles for Lemvig og Heldum sogne og vises efter gudstjenesterne.

Gudstjenester

Arrangementer