Gudum kirke

Klosterkirke fra 1350 i gotisk stil med tilknytning til tidligere nonne- kloster af benediktinerordenen. 
Tilmuret nonneindgang i nordvæggen.
Inskription fra 1492, da kirken blev indviet til kloster og sognekirke. 
Tidligere romansk kirke, kun sokkel og døroverligger i kirkens sydmur tilbage. 
Altertavlen er renæssance arbejde skænket af Jens Juul i 1640.
Prædikestol fra samme periode.
Kirken er åben alle dage fra 8.00 - 16.00


Gudum sogns egen hjemmeside
: Klik her

 

Præst og kirkebetjening v. Gudum kirke

SOGNEPRÆST
Ole Vinther
Præstegårdsvej 12
7620 Lemvig
Tlf. 97 86 30 08
E-mail: OV@km.dk


GRAVER
Ole Sund
Tlf. nr. 96 13 40 00
E-mail: gudumgraverkontor@live.dk


ORGANIST


REGNSKABSFØRER (udenfor menighedsrådet)
Anette Lyng Flyvholm
Tlf. 97 83 18 14
E-mail: alf@km.dk


Send en mail til menighedsrådet: 8851@sogn.dk

Gudum menighedsråd (fra sogn.dk)

Se gudstjenester og arrangementer i Gudum sogn (fra sogn.dk)

Gudstjenester

Arrangementer