Ferring kirke

Den lille romanske kirke ligger ved Bovbjerg klint et par hundrede meter fra Vesterhavet.
Det sengotiske tårn har gavle, som efter nordvestjysk skik vender nord / syd i et forsøg på at få den stride vind til at glide lettere hen over taget uden at volde skade. 
I kirkens indre ses romanske kalkmalerier på nordvæggen. 
Lille altertavle i renæssancestil med maleri af Poul Steffensen. 
Maleren Kristen Bjerre  ligger begravet på den delvist græsklædte kirkegård med de mange stakithegnede gravsteder.

Præst og kirkebetjening v. Ferring kirke

SOGNEPRÆST
Margethe Bendtsen
Tlf. 97 83 63 26
E-mail: maw@km.dk

Personregistreringen foretages af:
Sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborgvej 108, Lomborg, 7620 Lemvig.
Tlf. nr. 97 88 90 11
E-mail: hbmi@km.dk

GRAVER OG KIRKETJENER

ORGANIST
Hanne Borg Nielsen
Tlf. 97 83 62 73 

KIRKESANGER
Bente Møller Jensen
Tlf. 97 83 48 06

REGNSKABSFØRER (Udenfor menighedsrådet)
Britta Sunesen
Tlf. nr. 97 86 30 08
E-mail: blsu@km.dk Send en mail til menighedsrådet: 8862@sogn.dk

 

Ferring menighedsråd (fra sogn.dk)

Se gudstjenester og arrangementer i Ferring sogn (fra sogn.dk)

Gudstjenester

Arrangementer