Fabjerg kirke

Kirken ligger godt et par kilometer syd for Fabjerg by og består af romansk kor og skib med to sengotiske  tilbygninger: et tårn mod vest og et våbenhus mod nord. 
Altertavlen er en sjælden variant af den lutheranske fløjtavle med både faste og løse sidefløje samt et trefløjet topstykke. Den er bekostet i 1595 af Peder Skriver og er et smukt arbejde på overgangen mellem ung- og højrenæssancen. 
Den romanske granitdøbefont er ret sjælden - en glat, firkløverformet kumme på fod med hjørneknopper.
Prædikestolen er fra omkring 1625.


Fabjerg kirkes hjemmeside
: Klik her

Præst og kirkebetjening v. Fabjerg kirke

SOGNEPRÆST
Ole Vinther
Præstegårdsvej 12
7620 Lemvig
Tlf. 97 86 30 08
E-mail: OV@km.dk


GRAVER OG KIRKETJENER
Erik Skov Thomsen 
Tlf. 97 89 32 21 / 97 81 04 20 
e-mail: soebakken11@gmail.com

ORGANIST


KIRKESANGER

Johanne Madsen
Tlf. 97 82 24 07
e-mail: johanne-skaaning@hotmail.com

REGNSKABSFØRER (udenfor menighedsrådet)
Britta Sunesen
Tlf. nr. 97 86 30 08
E-mail: blsu@km.dkSend en mail til menighedsrådet: 8852@sogn.dk

Menighedsrådet i Fabjerg (fra sogn.dk)

Gudstjenester og arrangementer i Fabjerg sogn (fra sogn.dk)

Gudstjenester

Arrangementer