Engbjerg kirke

Højt over det flade forland, nær kanten af stenalderhavets kystklint ligger den lille kirke omgivet af en forblæst kirkegård vest for herregården Engbjerggård. Kirken består af et romansk kor og skib med et tårn fra 1954. Renæssancealtertavlen fra 1607 har et maleri fra 1896 af maleren Niels Bjerre, der døde i 1942 og ligger begravet på kirkegården.


Harboøre og Engbjerg kirkers hjemmeside
: Klik her

Præst og kirkebetjening ved Engbjerg kirke

SOGNEPRÆST
Karsten Christensen
Søndergade 2
7673 Harboøre
97 83 40 09
E-mail: kac@km.dk

GRAVER
Lisbeth Ahlmann
Tlf.: 97 83 67 50 
e-mail: fiea@mail.dk

ORGANIST
Elisabeth Vrist

KIRKESANGER
Evald Skov Jensen
Tlf. 97 83 64 47

REGNSKABSFØRER (udenfor MR)
Maria Fibiger From
e-mail: maff@km.dk

 

 

Send en mail til menighedsrådet: 8857@sogn.dk

 

Engbjerg menighedsråd (fra sogn.dk)

Gudstjenester og arrangementer i Engbjerg sogn (fra sogn.dk)

Gudstjenester i Engbjerg kirke

Arrangementer