Dybe kirke

 Kirken er fra slutningen af 1100 tallet og er rig på historiske minder. 
 I korhvælvingen ses smukke kalkmalerier fra reformationstiden. 
 Over alteret, der er af granitkvadre, hænger en sengotisk krucifiks. 
 I gulvet en ligsten over præsten Jens Nielssøn Øe. 
 På nordvæggen et epitafium over to præster fra slutningen af 1600-tallet. 
 På sydvæggen mindetavle over provsterne Jørgen Weddel og Chr. Arent  
 Brasch. 
 Prædikestolens lille lydhimmel bærer præg af at have været en fonthimmel

Dybe kirkes egen hjemmeside: se her

Præst og kirkebetjening ved Dybe kirke

SOGNEPRÆST
Henning Bjerg Mikkelsen
Lomborgvej 108, Lomborg
7620 Lemvig
tlf.97 88 90 11
hbmi@km.dk


Graver

Anette Andersen
Tlf. 25550952
E-mail: dybekirke@gmail.com


ORGANIST
Chr. Risgaard Thomsen
Tlf. 97 88 70 79


KIRKESANGER
Peder Herping
Tlf. 97 88 70 01

REGNSKABSFØRER (udenfor menighedsrådet)
Britta Sunesen
Tlf. 97863008 / 20283513
e-mail: blsu@km.dkSend en mail til menighedsrådet: 8863@sogn.dk

Menighedsrådet i Dybe-Ramme (fra sogn.dk)

Se gudstjenester og arrangementer i Dybe sogn (fra sogn.dk)

Gudstjenester

Arrangementer