Bøvling Valgmenighedskirke

I selve Bøvling by nær forsamlingshuset ligger "Marie-kirken", der oprindelig blev opført i 1875 som en ganske enkel bygning, men ved en gennemgribende ombygning omkring 1920 under tydelig påvirkning af Jens-Klints  "Bygmesterskole" ændrede den helt karakter.
I sin nuværende skikkelse fremtræder den som en hvidtet korskirke med et ret lavt vesttårn.
Altermaleriet er udført i 1907 af Niels Skovgaard og forestiller "Den gode hyrde".
I kirken hænger et maleri af pastor Jessen udført af maleren Niels Bjerre.

Navne

PRÆST: 
Marianne Gyldenkærne 
Præstevangen 1
7650 Bøvlingbjerg
tlf. 97 88 56 50

Kirker i Lemvig provsti

Thyboroen kirke
Bøvling valgmenighedskirke
Bøvling kirke
Dybe kirke
Engbjerg kirke
Fabjerg kirke
Ferring kirke
Fjaltring kirke
Flynder kirke
Gudum kirke
Harboøre kirke
Heldum kirke
Hove kirke
Hygum kirke
Lemvig kirke
Lomborg kirke
Møborg kirke
Nees kirke
Nørlem kirke
Nørre Nissum kirke
Ramme kirke
Rom kirke
Tørring kirke
Trans kirke
Lemvig valgmenighedskirke
Vandborg kirke