Bøvling kirke

Kirken er bygget ca. 1180. Den er nabo til herregården Ryssensten, som den oprindelig hørte under. Den er en af landets ældste landsbykirker.
Tårnet har spir, hvad der er sjældent for en landsbykirke. Den har en usædvanlig flot udskåret altertavle, som er skænket af de daværende ejere af Ryssensten.
Altertavlen er karakteriseret som det betydeligste kunstværk på egnen. Krucifikset er et gammelt korbuekrucifiks fra 1521. Det er lavet som livstræet.
Bøvling kirke er på lang afstand synlig fra alle verdenshjørner på grund af det flade landskab omkring den.
Kirken er åben indenfor normal arbejdstid.

Pastoratets egen hjemmeside: Se her

Se kirkebladet for Bøvling-Flynder-Møborg-Nees: Klik her

Præst og kirkebetjening ved Bøvling kirke

Sognepræst kbf.:
Ole Rasmussen
Bøvlingvej 15
7650 Bøvlingbjerg
Tlf.: 97 88 50 05 
e-mail: olr@km.dk
Træffes ikke mandag

Sognepræst:
Carsten Riis Jensen
Præstegårdsvænget 9
7660 Bækmarksbro
Tlf.: 97 88 12 70
e-mail: crje@km.dk
Træffes ikke mandag

Graver:
Bent Lisbygd
Tlf. 23717816
e-mail: damgaard.bl@gmail.com

Organist:
Per Møller
e-mail: permoeller.struer@yahoo.com

Kirkesanger:REGNSKABSFØRER (udenfor menighedsrådet)
Anette Lyng Flyvholm
Tlr. nr. 97 83 18 14
E-mail: alf@km.dk

Send en mail til menighedsrådet: 8847@sogn.dk

Bøvling menighedsråd (fra sogn.dk)

Se gudstjenester og arrangementer i Bøvling sogn (fra sogn.dk)

Gudstjenester

Arrangementer