Netværksgruppen

Til den fælles korleder er tilknyttet en netværksgruppe. Netværksgruppens formål er at understøtte korlederens daglige arbejde særligt i forbindelse med større arrangementer.

Netværksgruppen mødes næste gang d. 10. marts 2015 kl. 15.00-16.30. Netværksgruppen mødes vanligvis i Stjernhjelm i tilknytning til Nørlem Kirke.

Til møderne i netværksgruppen foreligger følgende faste dagsorden:

  • Status – siden sidst
  • Kommende planer – planlagt aktivitet
  • Kontakt med menighedsrådene
  • Økonomi
  • Evt.

Præster, provstiudvalgsmedlemmer, menighedsrådsmedlemmer, menighedsrådenes ansatte og eventuelt øvrige interesserede er velkomne.

Oplysning om deltagelse, spørgsmål og henvendelser kan rettes til korleder, Sisse Skovbakke eller til personalekonsulent, Louis Torp.