5-dages arbejdsuge

Præsterne i Lemvig provsti har 5 dages arbejdsuge. Alle præster har som udgangspunkt fast fridag om mandagen. Der er en vagtordning, hvor én af provstiets præster har vagten på skift om mandagen. Der henvises til den vagthavende præst på præsternes telefonsvarer, så det er muligt at komme i kontakt med en præst, hvis nogen har akut behov for det.

Den anden fridag, som præsterne får, er en fleksibel dag, som de samarbejdende præster aftaler indbyrdes.

Ferie og frihed

Alle præster har ret til ialt 6 ugers ferie:

5 ugers alm. ferie, - heraf afholdes de 3 uger i perioden d. 01.05. - 30.09.

1 ugers særlige feriedage.

Præsterne har herudover 7 søgnedage og 6 friweekends.

I forbindelse med indførelsen af 5-dages arbejdsugen, indførtes samtidig begrebet "prædikefri søndag". Alle præster har ret til en prædikefri søndag i de måneder, hvor man iøvrigt ikke har prædikefri pga. ferie, friweekend eller tjenestefri i øvrigt.