Provstiudvalget består af følgende medlemmer:

FORMAND:
Ole Rasmussen, provst
Bøvlingvej 15
7650 Bøvlingbjerg
tlf. 97 88 50 55 (Provstikontoret)
97885005 / 53653096
e-mail: olr@km.dk


NÆSTFORMAND: 
Niels N. Stidsen
Mattrupsvej 5
7620 Lemvig
tlf. 30 53 83 81
E-mail: StidsenResearch@gmail.com


Jens-Kristian S. Byskov
Solbakkevej 8
7620 Lemvig
Tlf. 22789949
E-mail: jenskrbyskov@gmail.com


Kaj Gøtzsche
Voldgade 20
7620 Lemvig
Tlf. 24611291
E-mail: gotzsche@privat.dk


Jens Bjerg Olesen
Ringkøbingvej 154
7660 Bækmarksbro
Tlf. 97 88 11 27
E-mail: galmstrup@mail.dk


Ebbe Ravn Sørensen
Stadionvej 30
7673 Harboøre
Tlf.  21644301
E-mail: ers@jyskenergi.dk


Grete Bækgaard Thomsen
Højrisvej 1
7620 Lemvig
Tlf. 21447653
E-mail: gbt@pigespejder.dk


Sognepræst Leo Toftgaard
Ringvej 79
7620 Lemvig
tlf. 97 89 12 01
E-mail: lto@km.dk

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde d. 13.10.2020

13. okt 14:30
17:30
13. okt 14:30 -
17:30

Provstiudvalgsmøde d. 10.11.2020

10. nov 14:30
17:30
10. nov 14:30 -
17:30

Provstiudvalgsmøde d. 08.12.2020

8. dec 14:30
17:30
8. dec 14:30 -
17:30

Ang. sager til provstiudvalgsmøder

Provstiudvalget behandler indkomne sager på provstiudvalgsmøder.

Sager til behandling skal være provstiudvalget i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Sager kan ikke forventes optaget på provstiudvalgets dagsorden, hvis ikke fristen overholdes.