Provstiudvalget pr. 1. november 2017

FORMAND:
Ole Rasmussen, provst
Bøvlingvej 15
7650 Bøvlingbjerg
tlf. 97 88 50 55 (Provstikontoret)
97885005 / 53653096
e-mail: olr@km.dk


NÆSTFORMAND: 
Niels N. Stidsen
Mattrupsvej 5
7620 Lemvig
tlf. 30 53 83 81
E-mail: StidsenResearch@gmail.com


Jens-Kristian S. Byskov
Solbakkevej 8
7620 Lemvig
Tlf. 22789949
E-mail: jenskrbyskov@gmail.com


Kaj Gøtzsche
Voldgade 20
7620 Lemvig
Tlf. 24611291
E-mail: gotzsche@privat.dk


Jens Bjerg Olesen
Ringkøbingvej 154
7660 Bækmarksbro
Tlf. 97 88 11 27
E-mail: galmstrup@mail.dk


Ebbe Ravn Sørensen
Stadionvej 30
7673 Harboøre
Tlf.  21644301
E-mail: ers@jyskenergi.dk


Grete Bækgaard Thomsen
Højrisvej 1
7620 Lemvig
Tlf. 21447653
E-mail: gbt@pigespejder.dk


Sognepræst Bettina Reese Tonnesen
Kabbelvej 5A
7620 Lemvig
tlf. 97 82 35 90
E-mail: brto@km.dk

BegivenhedDato

Formandsmøde

22. aug 19:00
21:00
22. aug 19:00 -
21:00

Budgetsamråd d. 04.09.2019

4. sep 19:00
22:00
4. sep 19:00 -
22:00

Provstiudvalgsmøde d. 10.09.19 (budgetmøde)

10. sep 14:30
17:30
10. sep 14:30 -
17:30

Provstiudvalgsmøde d. 08.10.2019

8. okt 14:30
17:30
8. okt 14:30 -
17:30

Provstiudvalgsmøde d. 12.11.2019

12. nov 14:30
17:30
12. nov 14:30 -
17:30

Provstiudvalgsmøde d. 10.12.2019

10. dec 14:30
17:30
10. dec 14:30 -
17:30

Ang. sager til provstiudvalgsmøder

Provstiudvalget behandler indkomne sager på provstiudvalgsmøder.

Sager til behandling skal være provstiudvalget i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Sager kan ikke forventes optaget på provstiudvalgets dagsorden, hvis ikke fristen overholdes.