Udvalg for kirkegård i Lemvig Provsti

Der er nedsat et udvalg bestående af 3 menighedsrådsmedlemmer, 3 gravere, samt personalekonsulent Louis Torp.
Udvalgets er nedsat på foranledning af Lemvig Provstiudvalg til opfølgning på ”projekt kirkegårde”. Der er ikke fastlagt et egentligt arbejdsprogram for udvalget. Den foreløbige hensigt med udvalget er at drøfte, hvordan man kan håndtere udfordringer forbundet med kirkegårdenes drift og finansiering.

Referater fra udvalgets møder kan ses i menuen til venstre.