Det årlige syn


Kirke- og kirkegård:

Menighedsrådene har det daglige tilsyn med kirken og kirkegården.

Hvert år skal menighedsrådet sammen med en bygningskyndig foretage syn over kirken og kirkegården. I Lemvig provsti skal synet foretages i foråret. hvis man ønsker det synsudsatte med i budgettet for det kommende år. 

Der foretages tilførsel til kirkens protokol. En udskrift af denne synsprotokol indsendes til provstiudvalget hurtigst muligt og senest 14 dage efter synets afholdelse.


Synsudskrift for kirke- og kirkegård findes her


Præsteboligen:

I forbindelse med det årlige syn over kirken afholdes ligeledes syn over tjenesteboligen. Menighedsrådet tilsiger præsten til dette syn.

Her foretages ligeledes tilførsel til synsprotokollen, som indsendes til provstiudvalget.


Synsudskrift for tjenesteboligen findes her


Provstesynet:

Hver 4. år forestås ovennævnte syn af provsten. Provsten fastsætter datoen for synet og indkalder menighedsrådet og præsten til deltagelse i synet. I synet deltager en bygningskyndig, som er valgt af provstiudvalget.

Synsforretningen indføres i en for hele provstiet fælles synsprotokol og i kirkens protokol.