Forum for unge og kirke

Forum for unge og kirke i Lemvig provsti har repræsentanter fra de fleste menighedsråd i provstiet.Forum for unge og kirke fungerer som et udvalg, der sammen med ungdomspræst Iben Tolstrup arrangerer ungdomsgudstjenester / -events for unge i Lemvig provsti.

 

 

 

På "Livsvandring" med 50 konfirmander

Det var et ualmindelig flot og livsbekræftende syn, da 50 konfirmander og 20 medvandrere gik fra Tørring kirke i gåsegang ned mod Gjellerodde. Det var lørdag morgen d. 7. april... læs mere her: