Når man skal i gang med et nyt projekt, er der meget hjælp at hente i Byggevejledningen, som stiftet har udarbejdet. Byggevejledningen ligger på stiftets hjemmeside. Det letter altid sagsgangen, når sagerne bliver grebet rigtig an, så brug den og husk, at der altid skal foreligge en ansøgning med en god berundelse for hver eneste sag, der fremsendes.

Klik her for byggevejledningen

Stifterne har i fællesskab udarbejdet et skema til brug for menighedsråd og provstiudvalg i forbindelse med byggesager indenfor folkekirken.

Skemaet m.m. findes på www.menighedsraad.dk under "håndbog for menighedsråd" / "stifternes byggevejledning". Her er der samtidig en grundig beskrivelse af, hvordan arbejdsgangen er, afhængig af hvilket projekt der er tale om.