Offentligt møde om valg til provstiudvalg i Lemvig Provsti og valg til stiftsrådet i Viborg Stift

Årshjul

klik på billedet

Kalender

BegivenhedDato

Orienterende møde ang. PU-valg d. 22.08.17

22. aug 19:30
22:00
22. aug 19:30 -
22:00

Budgetsamråd d. 06.09.17

6. sep 19:30
22:00
6. sep 19:30 -
22:00

Provstiudvalgsmøde d. 12.09.17

12. sep 10:00
13:30
12. sep 10:00 -
13:30

Provstiudvalgsmøde d. 11.10.17

11. okt 10:00
13:30
11. okt 10:00 -
13:30

Konstituerende møde d. 31.10.17

31. okt 10:00
13:30
31. okt 10:00 -
13:30

Provstiudvalgsmøde d. 14.11.17

14. nov 10:00
13:30
14. nov 10:00 -
13:30

Provstiudvalgsmøde d. 05.12.17

5. dec 10:00
13:30
5. dec 10:00 -
13:30

Ang. sager til provstiudvalgsmøder

Provstiudvalget behandler indkomne sager på provstiudvalgsmøder.

Sager til behandling skal være provstiudvalget i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Sager kan ikke forventes optaget på provstiudvalgets dagsorden, hvis ikke fristen overholdes.

 

 

Provstiudvalget består af:

Formand: Provst Ole Rasmussen
Næstformand: Niels Stidsen, Nørlem
Carlo Hald, Harboøre
Grete T. Dahl, Nørre Nissum
Jens Bjerg Olesen, Flynder
Bettina Reese Tonnesen, sognepræste Nørlem

Lemvig Provstis repræsentant i Stiftsrådet:

Christian Futtrup, Gudum

Landemodegudstjeneste / Provstekreering

Lørdag d. 20. maj 2017 blev Lemvig Provstis nye provst Ole Rasmussen officielt indsat som provst. Provstekreeringen fandt sted ved Landemodegudstjenesten i Viborg Domkirke.

Se flere billeder fra Landemodegudstjenesten og Stiftsmenighedsrådsstævnet på Viborg stifts hjemmeside.

klik her

 

 

 

 

Sommerens gudstjenester og koncerter i provstiets kirker

Reformationsåret 2017

Sorggrupper i Lemvig Provsti

Klik på billedet og læs mere..

Sorggrupper for efterladte
- et tilbud om samtale med andre i samme situation.

Læs artikel om sorggruppen i Lemvig Folkeblad

 

 

Aflastnings- og vågetjeneste

Oprettet af folkekirken i Lemvig provsti. 

Læs mere her